Whiplash

Whiplash is een veel gehoorde klacht. Als gevolg van een val, een aanrijding of en klap op het hoofd. Voor de meeste volgt hierna een zoektocht naar pijn verlossing en bewegingsvrijheid.

Vaak geeft een bezoek aan de neuroloog alleen uitsluitsel op fracturen en hersenbeschadigingen. Als na drie maanden de klachten aanhouden volgt het reguliere traject van fysiotherapie en psychologie. Wat we in de praktijk zien is dat deze onverklaarbare pijnen wel te verklaren zijn vanuit een andere invalshoek. 

Na het uitgebreide bestuderen van de werking van het hoofd, de craniodelen, de spieren, de zenuwbanen, de meridianen, de acupunctuurpunten en de triggerpoints. Is er een richtlijn behandeling opgesteld waar we de whiplash mee kunnen optimaliseren. Dit is niet standaard en kan per persoon bekeken worden wat er nodig is. 

Voel je vrij om toch  eerst het standaard richtlijn advies volgen als de omstandigheden het niet toelaten om op consult te komen. Er kan altijd nog online of op afstand behandeld, bijvoorbeeld met de TimeWaver. Klik hier voor meer info