Privacy Statement

Privacyverklaring

Frequency Medicine is een handelsnaam van Praktijk voor Vitaliteit, gevestigd Floriadepark 22 2141 ZZ Vijfhuizen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Frequency Medicine.
Floriadepark 22
2141 ZZ Vijfhzuien
KvK-nummer 34316180
BTW-nummer: NL002079362B25 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Frequency Medicine. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit is het geval bij het plaatsen van een bestelling, bezorging, afhandelen van retouren, telefonisch contact en contact via e-mail / whats-app of ander social media platvorm.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien verstrekt) :
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een        profiel op de website

Aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@frequencymedicine. dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Frequency Medicine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw bestelling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening        uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Frequency Medicine analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de       website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te              stemmen op jouw voorkeuren
- Frequency Medicine volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
- Frequency Medicine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 
Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Om jouw bestelling, bezorging, reparatie of retour te kunnen verwerken, is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te verwerken en dit is dan ook gebaseerd op jouw toestemming.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat we staan voor behartiging van je belangen om optimale service te kunnen leveren, denk aan nieuwsbrieven, social media, reviews, beveiligingscamera’s in de winkel en persoonlijk advies.
 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Frequency Medicine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


- Van de belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna wordt het vernietigd.
- Als je je ingeschreven hebt voor de nieuwsbrief dan bewaren we die gegevens net zolang totdat je je uitschrijft. We zullen in de toekomst de e-mails van niet gelezen nieuwsbrieven gaan verwijderen, hierover krijgt  nog bericht.
- Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we wel lang.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Frequency Medicine. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, mogen deze alleen gebruiken om namens Frequency Medicine jou een dienst te leveren.
In onderstaande tabel zie je welke derden dit zijn, waarom en om welke persoonsgegevens het gaat. Frequency Medicine verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Functie van derde

Doel overdracht gegevens

Om welke gegevens gaat het

Webbouwers en hosting

Voor het aansturen van de vervoerders, Payment Service providers, data-management platformen, boekhouder en achteraf betalen.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum

Data-management platform

Om het klantgedrag op de site te inventariseren met als doel verbetering van de website en meer persoonlijke advertenties te krijgen (zie ook onder cookies).

Naam, adres, locatie, geslacht, leeftijd en andere openbare gegevens

Vervoerders

Voor het afleveren van je bestelling en het versturen van de track & trace zodat je je bestelling kan volgen.

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Leveranciers

Dit gebruiken we alleen als we een gerepareerde machine of een bestelling rechtstreeks van een bepaalde leverancier naar je opsturen.

Naam, adres en eventueel e-mailadres

Payment Service Provider (PSP)

Faciliteren van de online betalingen.

Naam, bankrekeningnummer en eventueel meer als u voor achteraf betalen kiest

Boekhouder

Voor het verwerken van de gegevens die nodig zijn voor de belastingsdienst.

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Achteraf betalen

Om je gegevens te controleren voor goedkeuring voor achteraf betalen, dit loopt via de PSP.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Frequency Medicine en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gereedschappro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Frequency Medicine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Frequency Medicine. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ Frequency Medicine.nl